امروز : پنجشنبه، ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز
فرمت نگارش مقالات

راهنماي نگارش مقاله و ارسال مقالات :

رعایت موارد ذیل جهت دریافت مقالات الزامی می باشد:

1- شيوه کامل نگارش مقاله براي دهمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی در بخش ارسال/قالب مقالات تشريح شده است. روش قالب‌بندي مقاله، بخش‌هاي مختلف آن، انواع قلم‌ها و اندازه آن‌ها، به طور كامل در فایل مربوطه مشخص شده است.

2- فایل باید در فرمت Word در سامانه ثبت مقالات ارسال گردد.

3- موضوع مقاله می بایست بر اساس یکی از محورهای علمی کنفرانس انتخاب و تهیه گردد.

4- مقاله نباید قبلاً منتشر و یا در کنفرانس های دیگر ارائه شده باشد.

5- مقالات تکراری و برگرفته نتایج کار تحقیقی سایرین نباشد.

6- کلیه مقالات به زبان های فارسی و انگلیسی مورد پذیرش کنفرانس می باشد.

7- در فرم اطلاعات نویسنده در پنل ارسال مقاله، در بخش آدرس شماره تماس(موبایل) جهت موارد ضروری درج گردد.

نویسندگان می­ بایست قبل از ارسال مقاله کلیه مطالب مندرج در این سایت را به دقت مطالعه نمایند تا از بروز هرگونه مشکل احتمالی در آینده جلوگیری شود. شایان ذکر است دبیرخانه کنفرانس از دریافت مقالاتی که خارج از فرمت تعیین شده، تهیه شده باشند معذور است.

عملیات عنوان فایل توضیحات تاریخ ویرایش تعداد دانلود حجم
  • format-en 1402/08/16 109 56.5 KB
  • format-fa 1402/08/16 94 60.1 KB